nội dung

adventure

nội dung độc đáo

Rebel là phương tiện truyền thông đa kênh với IP nội dung đa dạng bao gồm thời trang, sắc đẹp, du lịch, phong cách sống và giải trí

snow adventure

Nội dung thương hiệu

We have been working with digital leaders in the market such as CJ ENM, CGV, Hanhwa life plus etc. Our contents capacity is now leading us to digital contents network with creators and partners.

Chúng tôi đã phối hợp với những nhà dẫn đầu kỹ nguyên số trên thị trường như CJ ENM, CGV, Hanhwa life, v.v. Năng lực nội dung dẫn dắt chúng a đến mạng lưới nội dung kỷ nguyên số cùng các nhà sáng tạp và đối tác.

forest tours

kênh thương hiệu

Chúng tôi giải quyết các vấn đề về thương hiệu Video của đối tác bằng chương trình xây dựng thương hiệu kênh trọn gói. Lên kế hoạch Youtube chuyên nghiệp, quay, chỉnh sửa và quản lý kênh thương hiệu của bạn. Chúng tôi chỉ làm việc cho thành công của bạn.

(Hợp đồng 6-12 tháng)