Who We ArE

Quản lý tài năng

Chúng tôi gia tăng giá trị của người sáng tạo

thương hiệu số

Chúng tôi cung cấp giải pháp nội dung cho thương hiệu số

sản xuất truyền thông mới

Chúng tôi sản xuất nội dung chuyên cho các nền tảng truyền thông mới để tiếp cận khách hàng

Rebel studio

Chúng tối cung cấp không gian làm việc đột phá cho những người sáng tạo

REBEL CHỌN CÁCH RIÊNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

chúng tôi là rebel

Chúng tôi dẫn đầu xu hướng thế hệ di động thông qua việc chia sẻ những vấn đề và thông tin mới với nhà sản xuất và người tiêu dùng di động.

Chúng tôi phát triển bởi những cách mạng và thay đổi vô tận về nội dung để khán giả cảm thấy thế giới là nơi thú vị.

ĐỐI TÁC

“Chúng tôi hợp tác với các nhà dẫn đầu kĩ thuật số trên thị trường”

Chúng tôi xem khách hàng như đối tác. Chúng tôi phối hợp cùng nhau thu thập và phân tích dữ liệu để tránh sai hỏng và đưa ra thỏa hiệp tối ưu nhất.

KHÁCH HÀNG

Nhà dẫn đầu kĩ thuật số tại Châu Á